REZERVACE

Doporučujeme vám se s námi spojit co nejdříve, když se rozhodnete pro vaši cestu na Maltu. Nenechávejte to na poslední chvíli, abychom měli dost času pro vaši návštěvu Malty připravit ten nejlepší program.
Pro potvrzení rezervace je třeba složit zálohu 30%. Přijímám platby přes PayPal nebo bankovním převodem. Jakmile zálohu obdržím, zašlu vám elektronické potvrzení o přijetí platby.
Všechny ceny jsou v eurech.
Ceny nezahrnují vstupné do památek.


STORNO

V případě, že bych byla nucena prohlídku zrušit z důvodu nemoci nebo jiné nepředvídatelné situace, budu vás informovat co nejdříve. Budou vám navráceny peníze nebo pokud budete souhlasit, pošlu jiného licencovaného průvodce.
V případě, že klient zruší prohlídku posledních 48 hodin před datem prohlídky, nebudou mu vráceny peníze a bude mu účtován plus storno poplatek 50%. V případě, že se klient na prohlídku nedostaví, bude mu účtována celá částka.


CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

E Tours vám doporučuje mít cestovní pojištění k pokrytí storno poplatků.


ZTRÁTY A ŠKODY

Neneseme žádnou zodpovědnost za případné ztráty nebo škody během prohlídek.


ZODPOVĚDNOST

E Tours nenese zodpovědnost za případné ztráty,škody, onemocnění, zranění či smrti v průběhu výletu.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K našemu způsobu jednání patří respektování Vašeho soukromí týkající se jakýchkoliv údajů, které od vás dostaneme během užívání našich webových stránek. Shromažďujeme Vaše osobní informace legálním způsobem, kde je potřeba, s vědomím a souhlasem konkrétní osoby. Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně k dosažení záměrů námi vytýčených nebo k doplňujícím účelům, jestliže získáme souhlas zúčastněné osoby nebo jak je to vyžadováno zákonem. Osobní údaje by měly být relevantní k účelům, ke kterým jsou shromažďovány. Údaje, které jsou požadovány, by měly být vyplněny přesně, úplně a aktuálně.
Budeme chránit Vaše osobní údaje používáním odpovídající ochrany proti ztrátě nebo krádeži, stejně jako proti neautorizovanému přístupu, zveřejnění, kopírování nebo pozměnění.
Klienti budou mít okamžitě k dispozici informace týkající se našeho způsobu zacházení s Vašimi osobními údaji. Uchováváme osobní informace pouze po dobu nezbytně nutnou k uskutečnění záměru.
Použijeme Vaše osobní údaje pro komunikaci s Vámi elektronickou poštou nebo telefonem. Pokud chcete uplatnit svá práva, máte stížnost nebo jen dotaz, pokud chcete mít přístup, abyste opravili, pozměnili, vymazali jakékoliv Vás týkající se osobní informace nebo pokud chcete více informací, kontaktujte, prosím na naší elektronické adrese: [email protected].